Allegra

White gold - white diamond

You may also like

BOULE  41062-01 view
Boule
41062_01
BOULE 99501-05 view
Boule
Sautoir 99501_05