Instrumentino

TINO N06 A AT

拋光玫瑰金錶殼 -自動機芯 -黑色扭索雕紋錶盤,粉紅色鑲貼時標,阿拉伯數字及圈環 -太子妃指針 -正面及錶背防反光藍寶石玻璃 -黑色珍珠魚皮錶帶 -拋光玫瑰金摺疊錶扣 -錶冠鑲黑鑽 -3 ATM。

You may also like

BOCCA 52701-02 view
Bocca
52701-02
ANELLI 10620-20 view
Anelli
10620-20