Tondo By Night

TONDO BY NIGHT S16

功能小時,分鐘 – 錶殼玫瑰金及黑色珍珠螢光複合玻璃纖維物料PLF,玫瑰金錶圈鑲48顆白鑽 – 錶盤黑色倒裝擺陀鑲60顆白鑽,白色夜光太子妃指針 – 錶冠玫瑰金鑲1顆黑鑽 – 錶帶黑色珍珠魚皮,玫瑰金錶耳及黑色PVD塗層不銹鋼三重摺疊錶扣

You may also like

CHIOCCIOLINA view
Chiocciolina
91251_12
BOCCA 52701-02 view
Bocca
52701-02
ALLEGRA 46001-01 view
Allegra
46001-01
ANELLI 10620-20 view
Anelli
10620-20