Tondo By Night

TONDO BY NIGHT S24D

功能小時,分鐘 –錶殼玫瑰金及黑色珍珠螢光複合玻璃纖維物料PLF,玫瑰金錶圈鑲56顆方鑽 – 錶盤黑色倒裝擺陀鑲12顆方鑽石,黑色夜光太子妃指針 – 錶冠玫瑰金鑲嵌1顆黑鑽 – 錶帶黑色珍珠魚皮,玫瑰金錶耳及黑色PVD塗層不銹鋼三重摺疊錶扣

You may also like

BOCCA 52701-02 view
Bocca
52701-02
ALLEGRA ACIER S04 view
Allegra Watch
ALLEGRA ACIER S04
ANELLI 10620-20 view
Anelli
10620-20
BOULE 99501-05 view
Boule
Sautoir 99501_05